Revizní technik pro Vaši firmu

Znáte stav své elektroinstalace ?
Znáte stav a funkčnost svého hromosvodu ?
Znáte stav svých strojů, nářadí či spotřebičů?
 
 

Zabýváme se

 • revize PRŮMYSLOVÝCH EL. ZAŘÍZENÍ
 • revize STROJŮ JAKÉHOKOLIV ZAMĚŘENÍ
 • revize ručního nářadí
 • revize spotřebičů (kanceláře a pod.)
 • revize hromosvodů
 • REVIZE ELEKTROINSTALACÍ BUDOV
 • revize elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • opravy zjištěných závad při revizi
 • poradenská činnosT
 • mĚŘENÍ TERMOKAMEROU a infrakamerou
 • ŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ Z VYHLÁŠKY 50/78 SB.

Čas je na Vaší straně, dokážeme přijet a vypracovat revizní zprávu do 24hod.

Proč nás?
Ve firmách se pohybujeme už řadu let a víme, na co se zaměřit.
Výhodou je, že nejsme omezeni prostředím v daném prostoru, jelikož máme osvědčení a oprávnění pro revize strojů a jiných zařízení  ve všech prostorách, tudíž i v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů, jako jsou převážně lakovny a podobně.
Další výhodou je široká znalost průmyslových, CNC, svářecích, plazmových, kovoobráběcích, truhlářských, zemědělských strojů, a zaměřujeme se na kritická místa, čímž šetříme Váš i náš čas a peníze.
Pro nás je samozřejmostí při zjištění závady při revizi, po dohodě s majitelem, provést následnou opravu.

Cílem elektro revize je předejít hrozícím úrazům elektrickým proudem

Pozor

Stará elektroinstalace

Stará elektroinstalace sebou nese více rizik. Dříve se řešila dvoužilově z hliníkových kabelů, ale hliník bez pravidelné a pečlivé údržby neodolává dostatečnému zatížení. V dnešní době se čím dál více používají různé elektrické spotřebiče a dochází k přetížení a následným závadám, ale i k požárům.

Staré hromosvody

Hromosvody je dobré pravidelně kontrolovat.  A to z několika důvodů. Časem hromosvod nemusí plnit stoprocentní funkci, je vždy dobré, při kontrole provést vizuální kontrolu všech komponentů a veškerého upevnění. Dále je potřeba provést kontrolní měření, aby se zjistilo, zda i v místech, kde není vidět, nedochází k vysokému přechodovému odporu. Touto kontrolou se vyloučí veškerá hrozící rizika. Dále se můžeme setkat s tím, že při vzniklé škodě bleskem bude pojišťovna považovat platnou revizi hromosvodu.

Revize elektro

Zabývá se kontrolou, správou a evidencí veškerých zařízení, které jakýmkoliv způsobem využívá elektrický proud. V podstatě jde o kompletní prohlídku veškerých elektrických zařízení zejména z pohledu bezpečnosti.

Výchozí revize

Každá elektroinstalace, než je uvedena do provozu, musí být předtím revidována.

Pravidelná revize

Elektrická zařízení v provozu musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500. Lhůty se určují podle druhu zařízení a podle vnějších vlivů, které na dané zařízení působí.

Hromosvody

LPS

Provádíme výchozí i pravidelné revize hromosvodových systémů, které jsou z hlediska funkce rozděleny na aktivní a pasivní. Aktivní jsou takové, které emitují na horních elektrodách těsně před samotným úderem sérii pulzů okolí hrotu jímací tyče. Takto vytvořeným paprskem vytváří ionizační kanál pro snadnější svedení bleskového výboje. Poloměr působnosti ochrany v horizontální rovině je umístněné ve vertikální vzdálenosti „h“ od hrotu zachytávače „m“ a je dán pro různé stupně ochrany LPS I až IV.

Prostory s nebezpečím výbuchu plynů a par hořlavých kapalin

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru řeší norma ČSN EN 60079-0. Pro jednotlivé druhy krytí a jejich provedení do nebezpečí výbuchu platí tyto níže uvedené normy:

ČSN EN 60079-1/Pevný závěr „d“/ČSN EN 60079-2/Závěr s vnitřním přetlakem „p“/ČSN EN 60079-5/Pískový závěr „q“/ČSN EN 60079-6/Olejový závěr „o“/ČSN EN 60079-7/Zajištěné provedení „e“/ČSN EN 60079-11/Jiskrová bezpečnost „i“/ČSN EN 60079-15/Typ ochrany „n“/ČSN EN 50028/Zalévací hmotou „m“/ČSN EN 60079-25/Jiskrově bezpečné systémy/

Profesionální přístup

U nás se můžete spolehnou na

 • profesionální přístup
 • mnohaletou praxi
 • rychlé jednání
 • široká znalost el. zařízení

Ve firmách se pohybujeme už řadu let a víme na co si dát pozor.

 

Elektroinstalace vytopená vodou

Pokud byla elektroinstalace zasažena vodu, neriskujte. Nechte si zkontrolovat elektroinstalaci a získejte jistotu.

Měření termokamerou a pyrometrem


Provádíme také měření termokamerou a to hlavně na špatně přístupných místech a pro zjištění, zda měřená část nepřekračuje provozní teplotu. Dále pak měření termokamerou využíváme zejména při měření rozvaděčů, kde zjišťujeme, přehřívání kritických částí, přístrojů, či k odhalení přechodových odporů vzniklé vadným "uvolněným" spojem.

Školení a přezkoušení z vyhlášky 50/78 Sb.

Provádíme kompletní školení a přezkoušení z vyhlášky 50/78 Sb. Termíny jsou stanoveny v závislosti na počtu zájemců. Místo školení bude vždy upřesněno dle počtu zájemců a dle individuální dohody. Při větším počtu zájemců je možné školení a přezkoušení provést přímo v prostorách Vaší firmy. V takovém případě nás kontaktujte.

V případě zájmu, prosím, uvádějte počet uchazečů a stupeň (paragraf) kvalifikace, o jaký máte zájem. Upozornění: U vyšších stupňů §7a §8 je povinnost upozornit orgán dozoru.

potřebné doklady:
 • Kopie dokladu o vzdělání,
 • kopii dosavadního osvědčení dle vyhlášky 50/78,
 • případně kopie živnostenského listu
 • potvrzení o délce praxe
 • zdravotní potvrzení 
 

Chcete vědět kdo musí mít pravidelné revize elektroinstalace

Lhůty pravidelných revizí se určuje podle ČSN 33 1500 a  ČSN 2000-6

 • firmy
 • kanceláře
 • bytové domy
 • ubytovací zařízení
 • školy, školky
 • provozovny, výrobní prostory a pod.

LPS

Lhůty revizí ochrany před bleskem:

Lhůty revizí zařízení ochrany před bleskem (dříve hromosvody) určuje ČSN EN 62305-3, příloha E, tabulka E.2., pro hromosvody, postavené před účinností této normy (1.11.2006) je pak určuje ČSN 33 1500.

Zařízení ochrany před bleskem se reviduje podle souboru norem ČSN EN 62305 (hromosvody po 1.11.2006) nebo podle ČSN 34 1390.

Zařízení ochrany před bleskem se dělí na čtyři třídy (třída LPS) podle důležitosti objektu

 • Třída LPS I - banky, nemocnice, automobilky, vodárny, elektrárny
 • Třída LPS II - školy, supermarkety, katedrály
 • Třída LPS III - rodinné domy, zemědělské stavby
 • Třída LPS IV - stavby bez výskytu osob a majetku

 • Ceny tvoříme na míru, dle individuálních požadavků našich zákazníků.
 • Na požádání Vám rádi sestavíme individuální nabídku.


Našimi zákazníky jsou především
 • firmy
 • bytová družstva
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • vlastníci domů a bytů

RNDr.Petr Syrůček

Bukovina 11
Černilov
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 08128634

+420 606 439 349

revisionelectro@gmail.com

© Copyright revision-electro